Alba Cons

Info actionari

ALBA CONS SA este o societate comerciala pe actiuni de tip inchis. Tranzactiile de actiuni se pot face doar intre actionarii ALBA CONS SA sau se mostenesc in cazul decesului detinatorului de actiuni.

Persoanale care doresc informatii despre numarul de actiuni detinute sau demersurile necesare in cazul transferului catre mostenitori se pot adresa printr-o solicitare pe e-mail, direct sau prin posta la adresele din sectiunea CONTACT de pe site.

Disponibilitatea tranzactiilor de actiuni este posibila prin afisarea unui anunt pe un panou situat la punctul de lucru al ALBA CONS SA situat in Alba Iulia, str. C. Negruzzi nr. 34 , sc. A ap.2

ANUNT PENTRU DETINATORII DE ACTIUNI :

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ALBA CONS SA din luna februarie 2024 aferenta situatiilor financiare ale anului 2023 a stabilit REPARTIZAREA INTREGULUI PROFIT AFERENT ANULUI 2023 CATRE INVESTITII . Consultarea Procesului verbal al sedintei si a hotararilor luate se poate face la punctul de lucru situat in Alba Iulia, str. C. Negruzzi nr. 34 sc.A ap.2 .